PELET DOZATORI

products_433_613726425B_HOME _nova_digitalno tablo1

PRETVORITE VAŠU KLASIČNU CENTRALNU PEĆ U PEĆ NA PELETE.

Uštedite do 60% investicije u grijanje
Plamenicima na pelete B-max vraćate do 60% investicije uložene u sustav grijanja na razlici cijene energenata
Grijanjem energentima iz zelene bio mase imamo neutralnu emisiju CO2, time ujedno čuvamo okoliš

PELET KOTLOVI


dostava

besplatna dostava u krugu od 50 km

LikeBox